Chính sách giao hàng

Tùy vào từng khu vực thì có các mức phí cũng như thời gian giao hàng khác nhau.

1. Các Thành Phố Lớn Như Hà Nội, TP. HCM

I. Đối Với Nội Thành Hồ Chí Minh & Hà Nội:

› Phí vận chuyển nội thành: 15,000 VNĐ.

› Thời gian giao hàng:

  • Hồ Chí Minh: 1 › 2 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).
  • Hà Nội : 1 › 2 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).

II. Đối Với Ngoại Thành Hồ Chí Minh & Hà Nội

› Phí vận chuyển ngoại thành: 20,000 VNĐ.

› Thời gian giao hàng:

  • Hồ Chí Minh: 1 › 2 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).
  • Hà Nội : 2 › 3 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).

2. Đối Với Các Tỉnh Thành Khác Trên Toàn Quốc

› Phí vận chuyển các tỉnh thành trên toàn quốc: 30,000 VNĐ.

› Thời gian giao hàng:

  • Các Tỉnh/Thành Phố Miền Nam: 1 › 2 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).
  • Các Tỉnh/Thành Phố Miền Bắc: 2 › 3 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).
  • Các Tuyến Huyện, Xã: Cộng Thêm 2 › 3 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).